Polityka Prywatności

Bemar Beata Bednarz dokłada wszelkich starań w celu ochrony prywatności swoich klientów i użytkowników witryny bemar-system.pl. Administratorem danych osobowych zebranych od klientów bemar-system.pl oraz od użytkowników jest Bemar Beata Bednarz z siedzibą w Gdyni pod adresem: ul. Góralska 20A, 81-511.

Niniejsza polityka prywatności określa zasady przechowywania, przetwarzania i udostępniania przez Bemar Beata Bednarz (zwaną dalej Bemar) informacji zbieranych od klientów i użytkowników witryny bemar-system.pl.

Prywatność

Bemar dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia, że twoje prawo do prywatności będzie chronione i respektowane.

Informacje zbierane przez Bemar

Bemar może wymagać lub zbierać dane od użytkowników na wiele sposobów, w tym poprzez formularze online przy zamawianiu produktów i usług, oraz w inny sposób w trakcie którego użytkownicy proszeni są o dobrowolne podanie takich danych. Bemar zbiera dane osobowe użytkowników takie jak:

  • Imię i nazwisko
  • Data urodzenia
  • Adres korespondencyjny
  • Numer telefonu
  • Adres email
  • Inne informacje na potrzeby wystawiania faktur

Użytkownicy mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, informacje w tym zakresie udzielane są za pośrednictwem adresu: biuro@bemar-system.pl

Bemar może ponadto zbierać informację w jaki sposób użytkownicy uzyskują dostęp do witryny poprzez śledzenie unikalnych numerów ID przypisanych użytkownikowi w plikach cookies.

Polityka cookies

Plik cookie to fragment danych przechowywanych na komputerze użytkownika, powiązany z informacją o użytkowniku. Bemar może wykorzystywać zarówno pliki cookies instalowane tymczasowo na okres sesji, jak i pliki cookies instalowane na stałe. W przypadku tymczasowych plików Cookies, w momencie zamknięcia przeglądarki lub wylogowania, plik cookie przestaje działać i zostaje usunięty. Stałe pliki Cookies są to małe pliki tekstowe zapisywane na twardym dysku komputera użytkownika na dłuższy okres czasu. Informacje i instrukcje blokowania lub usuwania stałych plików cookies można znaleźć w zakładce pomocy wykorzystywanej przeglądarki internetowej. Tymczasowe pliki Cookies mogą być wykorzystywane w celu śledzenia preferencji użytkownika podczas korzystania przez użytkownika z witryny. Pomagają również skrócić czas ładowania witryny i zmniejszają obciążenie serwera. Stałe pliki cookies mogą być wykorzystane przez Bemar do przechowywania informacji, np. o zamiarze lub braku zamiaru przechowywania hasła w pamięci przez użytkownika lub podobnych informacji. Pliki cookies wykorzystywane w ramach witryny Bemar nie przechowują danych osobowych użytkownika.

Pliki dziennika (Logi)

Witryna bemar-system.pl wykorzystuje pliki dziennika (logi). Takie informacje mogą zawierać: adres IP, typ przeglądarki, dostawcę Internetu, strony z których nastąpiło wejście i na które nastąpiło wyjście z witryny, rodzaj platformy sprzętowej, znak daty i czasu oraz liczbę kliknięć, w celu: analizy trendów, zarządzania serwisem, zbiorczego śledzenia ruchu użytkowników i gromadzenia szerokich danych demograficznych do wykorzystania zbiorczego. Jednak żadna informacja zgromadzona w plikach dziennika , w szczególności adres IP nie będzie łączona z danymi osobowymi użytkownika.

Metoda wykorzystywania informacji przez bemar-system.pl

Bemar może wykorzystywać gromadzone dane osobowe w celu kontaktu z klientem, związanego z produktami i usługami oferowanymi przez Bemar oraz, w zakresie w jakim Użytkownik wyrazi na to zgodę, przez podmioty powiązane z Bemar, niezależnych dostawców i partnerów biznesowych Bemar. Bemar może ponadto wykorzystywać takie informacje w celach badawczych związanych z efektywnością witryny, reklamy, marketingu i działań sprzedażowych. Bemar nie będzie w żaden sposób udostępniał takich danych osobom trzecim, czy to za darmo czy za opłatą, o ile użytkownik nie wyrazi zgody na takie udostępnienie.

Udostępnienie informacji

Bemar może udostępniać zbiorcze, anonimowe dane oparte o informację zebrane od Użytkowników, inwestorom i potencjalnym partnerom. W takich przypadkach udostępnianie będą wyłącznie informacje statystyczne, a dane identyfikujące osobę pozostaną ściśle poufne. W przypadku gdy bemar-system.pl zostanie sprzedane, informacje zebrane od użytkowników będą przekazane nowemu właścicielowi.

Bemar może okresowo zatrudniać osoby trzecie, w tym własne spółki zależne lub powiązane, do utrwalenia, analizy lub innego przechowywania lub modyfikacji danych otrzymanych przez Bemar od swoich Użytkowników. We wszystkich takich przypadkach taka osoba trzecia będzie zobowiązana do zachowania tego samego poziomu staranności przy przetwarzaniu takich danych jak Bemar oraz nie będzie mogła udostępnić takich danych innemu podmiotowi lub osobie, z wyjątkami przewidzianymi w niniejszej Polityce Bezpieczeństwa.

Działania marketingowe

Klienci i użyutkownicy bemar-system.pl będą okazjonalnie otrzymywać informację o produktach, usługach, ofertach specjalnych i możliwości otrzymywania newslettera, po uzyskaniu uprzedniej zgody użytkownika. Chroniąc prywatność użytkowników, Bemar udostępnia możliwość rezygnacji z otrzymywania takich wiadomości.

Informacje o usłudze

W rzadkich przypadkach wymagane jest przesłanie informacji ściśle związanej ze świadczoną usługą, np. w przypadku tymczasowego zawieszenia usługi na okres prowadzenia prac serwisowych. Co do zasady użytkownicy nie mogą sprzeciwić się otrzymywaniu takiej informacji, jednak mogą deaktywować swoje konto. Takie informacje nie będą miały charakteru promocyjnego.

Nota prawna

Pomimo, że podejmowane są wszelkie działania w celu zachowania prywatności użytkowników, Bemar może udostępniać dane osobowe w przypadkach wymaganych przez przepisy prawa. Jeżeli nastąpi konieczność takiego działania Bemar będzie stosował się do zasad postępowania w związku z nałożonym na Bemar nakazem sądowym lub obowiązkiem określonego zachowania.

Witryna Bemar zawiera odnośniki (linki) do innych stron. Bemar zastrzega, że nie jest odpowiedzialny za zasady dotyczące prywatności obowiązujące na takich innych stronach. Bemar zachęca do zapoznania się z zasadami prywatności na każdej z takich stron internetowych, na których zbierane są dane osobowe. Niniejsza Polityka Prywatności znajduje zastosowanie wyłącznie do informacji zbieranych przez Bemar.

Przechowywanie danych

Dane osobowe użytkowników przechowywane są do zakończenia korzystania z usługi oraz po tym terminie w zakresie niezbędnym do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji klientów z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez usługodawcę, za zgodą użytkownika informacje mogą być gromadzone w jednej lub wielu bazach danych bezpośrednio lub pośrednio utrzymywanych przez Bemar. Bemar podejmuje środki bezpieczeństwa zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w celu ochrony poufności informacji. Jakiekolwiek informacje o szczególnym znaczeniu, takie jak informacje związane ze szczegółami płatności zebrane w celu przeprowadzenia transakcji komercyjnych, są szyfrowane przed transmisją od użytkownika do Bemar.

Zakres odpowiedzialności użytkowników

Użytkownicy są odpowiedzialni za bezpieczeństwo numeru konta użytkownika i hasła do niego. Użytkownik zobowiązany jest do przechowywania go w sposób bezpieczny i nie udostępniania go osobom trzecim. Użytkownik powinien wylogowywać się po każdej sesji, w celu uniemożliwienia dostępu innym osobom do jego prywatnych informacji identyfikujących. Takie działanie powinno zostać podjęte nie tylko w przypadku wykorzystywania komputerów ogólnie dostępnych tzw. publicznych, jak również w sytuacji wykorzystania komputera prywatnego.

Pomoc

Wszelkie pytania dotyczące niniejszej Polityki Prywatności mogą być skierowane bezpośrednio na adres: biuro@bemar-system.pl


Bemar Beata Bednarz, ul. Góralska 20A, 81-511 Gdynia, Polska, Tel: (+48) 730 522 511 , E-mail: biuro@bemar-system.pl URL: bemar-system.pl